Veelgestelde vragen

Wat zijn de voorwaarden om opgenomen te worden op deze website?

De erkende sociale onderneming

In de regio Haaglanden worden sociale ondernemingen die zich richten op arbeidsparticipatie op basis van de volgende drie criteria getoetst:

 • De onderneming heeft een maatschappelijke missie
gericht op arbeidsparticipatie en deze missie wordt
duidelijk overgedragen;
 • De onderneming heeft minimaal 30% mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst;
 • De onderneming haalt tenminste 50% van de inkomsten uit commerciële activiteiten;
 • Een vesting in arbeidsregio Haaglanden.

De aspirant sociale onderneming

Naast de erkende sociale ondernemingen op dit platform, staan er ook ‘aspirant’ sociale ondernemingen. Deze ondernemingen voldoen nog niet aan de vastgestelde criteria, maar hebben het voornemen, om hier binnen twee jaar na inschrijving aan te voldoen. Bij deze aspirant sociale ondernemingen kan er ook met SROI worden ingekocht.

 • De onderneming heeft een maatschappelijke missie gericht op arbeidsparticipatie en deze missie wordt duidelijk overgedragen;
 • De onderneming haalt ten minste 30% van de inkomsten uit commerciële activiteiten;
 • De onderneming heeft minimaal 15% mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst;
 • Een vesting in arbeidsregio Haaglanden.

Hoe krijgt mijn onderneming een vermelding op deze website?

 • Meld je aan via ‘aanmelden als ondernemer
 • Wij nemen contact met je op en beoordelen of je in aanmerking komt voor vermelding
 • Bij akkoord ontvang je een inlog voor de website en vul je alle benodigde informatie in
 • Wij controleren de informatie en publiceren jouw onderneming op de website

Meer weten over de erkenning van sociale ondernemingen? Hier lees je alle informatie.

Let op: De gemeente wijst partijen er expliciet op dat deze website een pilot betreft, die bedoeld is om te onderzoeken welke mogelijkheden werkbaar blijken om aspirant sociale ondernemingen toe te laten tot social return. De pilot kent daarom evaluatiemomenten en kan door de gemeente ten alle tijde worden gestopt. Ook heeft de gemeente de mogelijkheid om de voorwaarden aan te passen. Dit gebeurd na overleg met betrokkenen.

Wat is sociaal inkopen?

Inkopen met impact betekent dat je bij de aanschaf van een product of dienst niet alleen kijkt naar de prijs, kwaliteit en levertijd, maar ook naar de effecten op mens en milieu.

Waarom is sociaal inkopen belangrijk?

Met hun inkoop kunnen bedrijven en organisaties bijdragen aan positieve ontwikkelingen in de maatschappij. Door te letten op impact kunnen zij maatschappelijk betekenisvol worden.

Hoe koop je dan sociaal in?

Deze beslissingen zijn voor elk bedrijf en iedere organisatie anders. Wellicht zijn er bepaalde kaders of thema’s gedefinieerd of is er bepaalde wet- of regelgeving of zijn er andere verplichtingen waaraan voldaan moet worden. Een goed startpunt hiervoor is het Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel.

Informeer ook bij jouw gemeente naar specifieke richtlijnen, ondersteuning en/of advies. Voor meer informatie over inkopen met impact verwijzen we graag naar het beleid over de inkoopstrategie van de overheid.

Wat is SROI?

SROI staat voor Social Return on Investment. Social Return betekent ‘iets teruggeven aan de samenleving’.

SROI wordt toegepast door veel gemeenten en organisaties. De gemeenten in de regio Haaglanden doen dat ook. Zij vragen de opdrachtnemer of subsidieontvanger met een SROI-verplichting om in ruil voor het verkrijgen van de opdracht of subsidie iets terug te doen voor de samenleving.

De SROI-plichtige organisatie levert naast het uitvoeren van de verkregen opdracht of gesubsidieerde activiteiten dus nog een extra inspanning die ten goede komt aan een maatschappelijk doel. Dat kan op verschillende manieren. Denk bijvoorbeeld aan een aannemer die niet alleen de nieuwe rotonde aanlegt, maar ook mensen die werk zoeken in dienst neemt of traint.

Het invullen van de SROI kan ook door in te kopen bij een sociale ondernemingen die op deze website zijn vermeld. Hiermee helpt de opdracht- of subsidienemer indirect mensen om weer deel te nemen aan de arbeidsmarkt.

Voor meer informatie over SROI in de arbeidsregio Haaglanden kijk op: Regeling Social Return Den Haag

Hoe kan ik mijn SROI verplichting inlossen bij een sociale onderneming?

Zodra jouw onderneming of organisatie een SROI verplichting heeft en deze niet binnen jouw organisatie invullen, dan kan de SROI ingezet worden door in te kopen bij een sociale onderneming (bouwblok 2).

Op deze website vind je sociale ondernemingen die in aanmerking komen voor invulling via bouwblok 2. De facturen voor hun diensten of producten kunnen worden opgevoerd bij de gemeente waarbij jouw onderneming een SROI verplichting heeft.

Let wel, er is vooraf altijd een goedkeuring nodig van de desbetreffende gemeente over deze inkoop. Neem voor meer informatie, over het inlossen van SROI contact op met jouw gemeente of met de helpdesk van Social Club Den Haag.

Voor meer informatie over de bouwblokken en SROI in arbeidsregio Haaglanden kijk op: Social return bouwblokken.