Sociaal ondernemen

Sociaal ondernemers hebben als belangrijkste missie dat er voor iedereen een geschikte plek is om aan het werk te gaan. Om dit mogelijk te maken zetten sociaal ondernemers de winst van hun bedrijf in om deze missie mogelijk te maken. Als je dus producten of diensten inkoopt bij een sociale onderneming draag je direct bij aan een inclusieve arbeidsmarkt.

Dit platform is speciaal ontwikkeld voor alle sociale ondernemingen uit de regio Haaglanden die zich richten op arbeidsparticipatie en waar ten minste 15% van het personeel extra aandacht nodig heeft. Om het goede werk van deze sociale ondernemingen te ondersteunen stimuleren wij iedereen om bij deze bedrijven in te kopen.

De definitie van een sociale onderneming

Voor een onderneming die zich wil aansluiten bij de sector sociaal ondernemen geldt dat het maken van sociaal maatschappelijke impact een belangrijk onderdeel is van de bedrijfsstrategie. Hiermee wordt bedoeld dat de onderneming naast een economische doelstelling ook 
een sociaal maatschappelijke doelstelling heeft geformuleerd en deze als bedrijfsresultaat presenteert. Verder is voor deze onderneming kenmerkend dat ze niet (volledig) afhankelijk is van subsidies, schenkingen en donaties.

De erkende sociale onderneming

In de regio Haaglanden worden sociale ondernemingen die zich richten op arbeidsparticipatie op basis van de volgende drie criteria getoetst:

  • De onderneming heeft een maatschappelijke missie
gericht op arbeidsparticipatie en deze missie wordt
duidelijk overgedragen;
  • De onderneming heeft minimaal 30% mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst;
  • De onderneming haalt tenminste 50% van de inkomsten uit commerciële activiteiten.

Van alle ondernemers die aan deze criteria voldoen kunnen we met zekerheid zeggen dat deze organisaties ondersteunend zijn bij de uitvoering van de participatiewet en daarmee actief kunnen bijdragen aan arbeidsparticipatie. De ondernemers die aan deze criteria voldoen, worden weergeven en gepromoot op het platform.

Voldoet jouw sociale onderneming aan bovenstaande criteria? Dan word je ook opgenomen in de lijst van erkende sociale ondernemingen in de arbeidsregio’s Zuid Holland centraal en Rijnmond. Neem voor vermelding op deze lijst contact op met de gemeente waar jouw onderneming gevestigd is.

Ondernemingen die mensen in dienst hebben met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen zich via PSO Nederland laten certificeren. Als je aan het 30% criterium voldoet kan je een PSO30+ certificaat aanvragen. Met het PSO30+ certificaat ben je herkenbaar als sociale onderneming en voldoe je aan de gestelde kwantitatieve eisen van artikel 2.82 van de Aanbestedingswet.

Let op: Op dit moment worden alleen ondernemingen met een vestiging in Regio Haaglanden op de website toegelaten. Wij hopen op korte termijn ook ondernemingen van de regio’s Rijnmond en Zuid Holland Centraal toe te kunnen voegen.

Aspirant Sociale onderneming

Naast de erkende sociale ondernemingen op dit platform, staan er ook ‘aspirant’ sociale ondernemingen. Deze ondernemingen voldoen nog niet aan de vastgestelde criteria, maar hebben het voornemen, om hier binnen twee jaar na inschrijving aan te voldoen. Bij deze aspirant sociale ondernemingen kan er ook met SROI worden ingekocht.

Voor deze ondernemingen gelden de volgende criteria:

  • De onderneming heeft een maatschappelijke missie gericht op arbeidsparticipatie en deze missie wordt duidelijk overgedragen;
  • De onderneming haalt ten minste 30% van de inkomsten uit commerciële activiteiten;
  • De onderneming heeft minimaal 15% mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst;
  • Een vesting in arbeidsregio Haaglanden.

Met deze inkoop website wordt de groei en professionalisering van sociaal ondernemen in de regio gestimuleerd. Hierbij is het belangrijk dat er niet louter en alleen naar ondernemers wordt gekeken die al aan alle criteria voldoen, maar ook naar ondernemers die de ambitie hebben om als sociaal ondernemer te starten. Op deze manier ondersteunen wij de ‘aspirant’ sociaal ondernemers om te groeien en zich te ontwikkelen tot een volledig erkende sociale onderneming.

Let op: De erkenning van ‘aspirant’ ondernemingen geldt voorlopig alleen voor ondernemingen met een vestiging in de arbeidsregio Haaglanden. De gemeente wijst partijen er expliciet op dat deze website een pilot betreft die bedoeld is om te onderzoeken welke mogelijkheden werkbaar blijken om aspirant sociale ondernemingen toe te laten tot social return. De pilot kent daarom evaluatiemomenten en kan door de gemeente ten alle tijde worden gestopt. Ook heeft de gemeente de mogelijkheid om de voorwaarden aan te passen. Dit gebeurt na overleg met betrokkenen.

Aan de vermelding op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.